Членами ТСПП можуть бути професійні перекладачі фікціональної та нефікціональної літератури, драми й поезії, фільмів, мистецької теле- та радіопродукції, а також  письменники, публіцисти, блогери, поети, драматурги та діячі мистецтва, чия діяльність тісно повʼязана з художнім/науковим перекладом чи письменництвом, – громадяни України,  іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років і визнають Статут Спілки. Членство в Спілці не обмежується расовою належністю, мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, походженням чи соціальним станом.

Члени й членкині Спілки зобов’язані не припускатися дій, що підривають авторитет Спілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або чинять перешкоди здійсненню її статутної діяльності.

Щоб увійти до ТСПП, надішліть на transwriters.union@gmail.com заповнену, підписану й відскановану Вами анкету, наведену за посиланням, та свою стислу автобіографію. Докладіть до неї список Ваших перекладів творів (не)фікціональної літератури чи власних творів, що опубліковані окремими книжками, в антологіях, журналах, газетах або онлайн.

Рішення про прийом нових членів Спілка приймає колективно. В разі незгоди остаточне рішення залишається за Правлінням. Спілка має право відмовити апліканту чи аплікантці у членстві, письмово (е-мейлом) пояснивши своє рішення. Термін розгляду заяв складає  2 тижні.

Пропагування ненависті, расової, гендерної, мовної та інших форм дискримінації, підрив авторитету Спілки, завдання їй моральної чи матеріальної шкоди або створення перешкод здійсненню її статутної діяльності є підставами для відмови у розгляді заяви на вступ або виключення із дійсних членів Спілки.

Членські внески до ТСПП складають 20 грн. в місяць і можуть бути сплачені за один або два рази протягом року – 240 грн. за рік або 120 грн. за півроку.

Напишіть відгук